Home » Nieuws & achtergrond

Nieuws & achtergrond

Als advocaten handelen wij integer en vertrouwelijk, maar bovenal deskundig. Het is ons vak u als cliënt voor te lichten over uw positie en mogelijkheden, waarbij de uitleg van het recht een belangrijke rol speelt. Wij vinden het dan ook belangrijk u te informeren over ontwikkelingen in het recht en veranderende wetgeving.

 

Daarnaast willen wij onze ervaringen uit de praktijk met u delen, waarbij wij uiteraard onze geheimhoudingsplicht in acht nemen. Onderstaand treft u artikelen aan die door onze advocaten zijn geschreven.

 

Veel leesplezier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Verplichting tot verkoop in kort geding in de praktijk

Met het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2023 is duidelijkheid geworden dat een vordering tot het (meewerken aan) verdelen van een woning in kort geding mogelijk is. Mijn collega mr. S.M. Wolfert heeft dat arrest...

Erfrecht

Is het mogelijk om in kort geding de verkoop en levering van een nog onverdeelde woning te vragen?

In dit artikel gaat het over de mogelijkheid van het verkopen en leveren van een onverdeelde woning in een kort geding procedure. Ter verduidelijking zal ik eerst schetsen wat dit feitelijk inhoudt en hoe dit...

Familierecht

Wij gaan verhuizen… groei met ons mee!

Ons kantoor is de afgelopen jaren gegroeid, zowel wat betreft het aantal medewerkers als onze dienstverlening. Daarom zijn wij vorig jaar tot de conclusie gekomen dat andere huisvesting voor ons kantoor een logische...

Overig
Ondertoezichtstelling_Jeugd_familierecht

Vrijwillig (drang)kader vs. ondertoezichtstelling

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden van 8 februari 2022 is in een zaak van advocaat Susanne Wolfert, conform het door haar ingestelde hoger beroep, een verzoek van...

Familierecht
Een erfgenaam die vastloopt bij de vereffening van een nalatenschap kan de rechtbank verzoeken een professionele vereffenaar te benoemen.

Het belang van een correcte vereffening van een nalatenschap

Enkele aandachtspunten en risico’s nader beschouwd   Een erfgenaam heeft het recht om te beslissen of deze een nalatenschap aanvaardt of niet. Wordt de nalatenschap aanvaard, dan is de keuze zuiver of...

Erfrecht
Schadevergoeding na scheiding wel of geen gemeenschap van goederen

Verkregen schadevergoeding door ‘Toeslagenaffaire’: wel of geen gemeenschap?

In een eerdere bijdrage is stilgestaan bij de volgende vragen:  Behoort een door één van beide echtgenoten ontvangen ontslagvergoeding tot een huwelijksgemeenschap?  Is een op naam van een...

Familierecht
Kind speelt voetbal in tuin

Erfenis voor een minderjarige is geen kinderspel

Niet alleen meerderjarigen kunnen een erfenis ontvangen, minderjarigen ook. Soms overlijdt een (alleenstaande) ouder terwijl de kinderen nog minderjarig zijn, maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarin een...

Erfrecht
Hoe bewijs je dat een partner een golddigger is

Is mijn partner een golddigger? De gevolgen voor huwelijkse voorwaarden in het kader van echtscheiding.

In een eerdere bijdrage heeft familierechtadvocaat en scheidingsmediator Marten Arnold een uitspraak besproken waarin door de rechtbank aan een man een bijzondere bewijsopdracht was gegeven. Door de man moest...

Familierecht
Corona huurlast vermindering rechtzaak pandemie

Invulling aan de huurprijsvermindering

In eerdere bijdragen is stilgestaan bij de gevolgen van de coronapandemie op de verschuldigde huurtermijnen. Inmiddels wordt als vaste rechtspraak aangenomen dat de coronapandemie een onvoorziene omstandigheid kan...

Huurrecht
Vervangende toestemming erkenning minderjarige - Van Lelyveld Advocaten

Vervangende toestemming voor erkenning van minderjarige

In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar van 24 maart 2021 is in een zaak van onze advocaat Susanne Wolfert, conform het door haar gevoerde verweer, een verzoek van een biologisch vader...

Familierecht

Ruzie bij verdeling van de (vakantie)woning

In erfrechtelijke kwesties is er niet zelden sprake van een woning die tot de erfenis behoort. Meestal is dat de zogenoemde “voormalig echtelijke woning”, oftewel de woning waarin de ouders tot hun overlijden hebben...

Erfrecht

Herroeping van adoptie

In bepaalde omstandigheden is het denkbaar dat een geadopteerde een adoptie ongedaan wil maken. Een adoptie ongedaan maken (herroepen) kan alleen door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van de geadopteerde...

Familierecht

Het voorkeursrecht en de koopoptie: de verschillen bekeken

Niet zelden wensen partijen bij een huurovereenkomst te voorzien in de mogelijkheid dat de huurder (op termijn) het eigendom van het pand verkrijgt. Zij hebben de mogelijkheid daarbij een eerste recht van koop of...

Huurrecht
student jong volwassen scheiding alimentatie

De vaststelling van alimentatie voor een jongmeerderjarig kind

Bij de meeste echtscheidingen moeten er ook afspraken worden gemaakt over de kinderen. Vaak zijn de kinderen nog minderjarig, maar het komt uiteraard ook voor dat één of meerdere kinderen al meerderjarig zijn. In het...

Familierecht
Erven en nalaten, voetafdruk

De wettelijke verdeling van een erfenis

Volgens de meest recente peilingen heeft ongeveer 60% van de Nederlanders een testament laten opmaken. Dat betekent dat 40% dat dus niet heeft gedaan. Deze personen kiezen er dus bedoeld of onbedoeld voor om hun...

Erfrecht
FreeBritneySpears onder curatele, hoe werkt dat in het Nederlands recht?

#FreeBritney! Curatele, hoe zit het nu precies?

In de Verenigde Staten is commotie ontstaan over de ondercuratelestelling van popidool Britney Spears, die al sinds geruime tijd onder curatele staat van haar vader en ondertussen ook een extern bureau. Het schijnt...

Overig
Restaurant Cafe Sluiting Huurkorting Horeca Corona advocaat

Verdeling van de pijn wegens coronamaatregelen

In eerdere bijdragen is stilgestaan bij uitspraken in kort geding omtrent huurvorderingen ten gevolge van het Coronavirus. Uit deze uitspraken volgt kort en goed dat de lasten van de terugloop in inkomsten tussen...

Huurrecht

Conservatoir beslag voor erfrechtelijke vordering

In een eerdere bijdrage stond ik stil bij de zogenoemde wilsrechten. Deze wilsrechten dienen ter verzekering van de rechten van een kind van de overledene om zijn geldvordering vanwege de wettelijke verdeling (...

Erfrecht
De appeltermijn en de voorwaarden op een uitzondering hiervan

De appeltermijn – hoe zit het nu precies?

Op 17 december 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, geoordeeld dat een ingesteld beroep niet-ontvankelijk is omdat het acht uren (!) te laat is ingediend. Hoe zit het nu precies met de...

Familierecht
Het verzoek, de procedure en de gevolgen van vaststelling van het vaderschap

Vaststelling vaderschap

In onze familie- en erfrechtpraktijk komen met enige regelmaat vragen binnen over de (on)mogelijkheden van het gerechtelijk vaststellen van vaderschap. Gelet daarop zet onze familierechtadvocaat Susanne Wolfert...

Familierecht
Beroep huurder op onvoorziene omstandigheden door gerechtshof bevestigd: coronacrisis was onvoorzien

Beroep huurder op onvoorziene omstandigheden door gerechtshof bevestigd

In ons artikel van 8 juli 2020 werd de huidige lijn in de lagere rechtspraak besproken omtrent het beroep op onvoorziene omstandigheden in kwesties met betrekking tot het huurrecht. Een dergelijk beroep komt een...

Huurrecht
Hoort de spaarrekening van een minderjarig kind wel of niet bij de huwelijksgemeenschap?

Spaarrekening van minderjarig kind: wel of geen huwelijksgemeenschap?

In een eerdere bijdrage heeft Marten Arnold stil gestaan bij de vraag of een ontslagvergoeding tot de huwelijksgemeenschap van (scheidend) echtgenoten behoort, wat van belang is voor de vraag of de vergoeding voor...

Familierecht
Het erfrechtelijke stiefouder gevaar en de verdeling van de nalatenschap

Het erfrechtelijke stiefouder gevaar

Sinds op 1 januari 2003 het nieuwe erfrecht in werking is getreden, bevat de wet in art. 4:13 BW een bepaling die de gevolgen regelt van het overlijden van een van beide echtgenoten, die in ieder geval één kind...

Erfrecht
De werkwijze en wat te doen bij een TOM-zitting: Taakstraf Openbaar Ministerie

De TOM-zitting: de slager die zijn eigen vlees keurt

Wanneer u verdacht wordt van het plegen van een licht strafbaar feit – zoals bijvoorbeeld (eenvoudige) mishandeling, diefstal, belediging of vuurwerkdelicten – en u hierover door de politie bent gehoord, kan het zijn...

Overig
Hoe zit het ook alweer met het herroepingsrecht bij online bestellen en retourneren?

Online bestellen en retourneren: herroepingsrecht uitgelegd

Het online winkelen heeft de afgelopen maanden een grote vlucht genomen. Consumenten vermijden drukke winkelstraten en bestellen hun benodigdheden in de webshops van grote en minder grote bedrijven. De...

Overig
Wie moet wat bewijzen bij het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding & het te verrekenen vermogen?

Het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding & het te verrekenen vermogen

Wie moet wat bewijzen? Men kan gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen, of met ingang van 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Ook is het mogelijk om te huwen onder het opstellen van...

Familierecht
Aansprakelijkheid van een vereffenaar inzake een nalatenschap in het geval van schulden

Aansprakelijkheid van een vereffenaar inzake een nalatenschap

Algemeen bekend is dat een nalatenschap kan worden verworpen, of aanvaard. Bij aanvaarding kan er zuiver worden aanvaard of onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair). In geval van zuivere aanvaarding...

Erfrecht
De gevolgen van een te late inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand: opnieuw scheiden

Te late inschrijving; opnieuw scheiden!

In een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 1 oktober 2020 zijn twee echtgenoten niet-ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep omdat de echtscheiding, die eerder door de rechtbank was uitgesproken,...

Familierecht
De gewijzigde duur van partneralimentatie en de gevolgen van de Wet herziening partneralimentatie

De gewijzigde duur van partneralimentatie

Aan het begin van dit jaar heeft u het ongetwijfeld wel langs zien komen in de media: de wijzigingen in de wetgeving over partneralimentatie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet een item is dat u op een...

Familierecht
De gevolgen van de wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 oktober 2020

De wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 oktober 2020

Het beslag- en executierecht wordt gezien als sluitstuk van een gerechtelijk geschil. Het biedt een schuldeiser die een positief vonnis heeft verkregen de mogelijkheid om zijn rechten ten uitvoer te leggen. Per 1...

Overig
Verbintenissenrecht bij Van Lelyveld Advocaten gaat over afspraken, overeenkomsten en contracten tussen mensen en bedrijven

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden afgewikkeld...

Erfrecht
Hoe werkt de schriftelijke aanwijzing bij een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing?

De schriftelijke aanwijzing

Een gezinsvoogd instelling kan binnen een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarig kind aan ouders een schriftelijke aanwijzing geven. Dat is een besluit waarmee bijvoorbeeld de omgang tussen...

Familierecht
Alles over de wettelijke verplichting voor aannemers: de waarschuwingsplicht bij kostenoverschrijding en onjuistheden in de opdracht

Wees gewaarschuwd voor de waarschuwingsplicht

Bij de uitvoering van een opdracht, rust op de aannemer een waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat de aannemer verplicht is om de waarschuwen voor onder meer een kostenoverschrijding en onjuistheden in de opdracht en/...

Overig
Schriftelijkheidsvereiste als bescherming van consumentkoper of vastgoedbelegger bij de koop van een woning

Schriftelijkheidsvereiste bij de koop van een woning

Ondanks de coronacrisis gaan woningen nog steeds door het hele land als warme broodjes over de toonbank. Woningen zijn soms al verkocht voordat deze te koop worden aangeboden en dat ook nog eens ver boven de...

Overig
Belastingdienst: jaar echtscheiding, aangifte extra aandacht

De fiscale behandeling van de eigen woning in echtscheiding

Indien er in een echtscheiding sprake is van een koopwoning die ofwel onderdeel is van de huwelijksgemeenschap van de echtgenoten ofwel om andere reden gemeenschappelijk eigendom is, dan dienen er ook afspraken te...

Familierecht
Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd en het belang van het type huurovereenkomst

Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd; een diplomatieke oplossing?

Met de Wet doorstroming huurmarkt is aan de verhuurder een extra instrument geboden om tijdelijke verhuur van woonruimte mogelijk te maken. Zo bepaalt artikel 7:271 lid 1 BW dat het mogelijk is zelfstandige...

Huurrecht
Wat zijn de mogelijkheden en criteria voor een verweer tegen een verzoek ondertoezichtstelling?

Ondertoezichtstelling: wat zijn de criteria?

Wat zijn de mogelijkheden indien u verweer wenst te voeren tegen een verzoek ondertoezichtstelling? Advocaat Susanne Wolfert kan u hier meer over vertellen.

Familierecht
Of ontslagvergoeding tot de huwelijksgemeenschap behoort is afhankelijk van de bijbehorende verknochtheid

De ontslagvergoeding: wel of geen huwelijksgemeenschap?

Het is een vraagstuk dat al vele jaren in de familierechtelijke rechtspraak voorkomt: valt een ontslagvergoeding wel of niet in de huwelijksgemeenschap? Op 6 juli jl. is er weer een uitspraak geweest op dit vlak,...

Familierecht
Eerste Hulp Bij Overlijden voor de benoemde executeur en het wel of niet aanvaarding van de benoeming

EHBO voor de executeur

Het zal je maar overkomen: je bent blijkens een testament benoemd tot executeur. Voor slechts enkelen zal een dergelijke taak gesneden koek zijn. Met dit artikel wordt aan de executeur Eerste Hulp Bij Overlijden...

Erfrecht
De corona-pandemie als onvoorziene omstandigheid bij huurders en de recente uitlating van de rechtbank van Amsterdam

Onvoorziene omstandigheden: het verdelen van de corona-pijn

In mijn bijdrage van 14 april 2020 schreef ik over het beroep op overmacht door huurders in tijden van de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels lijkt uit jurisprudentie te volgen dat een beroep op overmacht...

Huurrecht
Vrouw bekijkt social media foto's en berichten op laptop en smartphone

Foto’s of berichten van Social Media verwijderen

Recent heeft de rechtbank Arnhem vonnis gewezen in een kort geding waarbij werd gevorderd dat een derde, in dit geval de moeder van eiseres, de foto's die zij had geplaatst op haar Facebook-pagina en op haar...

Overig
Afspraken over financiele zaken vastleggen, ook tijdens verliefdheid, relatie of huwelijk

Afspraken vastleggen tijdens je relatie of huwelijk

In de familierechtpraktijk zien wij vaak dat door partners wordt verzuimd vóór dan wel tijdens het huwelijk/de relatie goede schriftelijke afspraken te maken over financiële zaken. Dit leidt na verbreking van de...

Familierecht
Europese Hof van Justitie verruimt de mogelijkheden in vrije advocaatkeuze bij de rechtsbijstandverzekering

Europese Hof van Justitie verruimt mogelijkheden vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Veel mensen komen gelukkig vrijwel nooit in een conflict (zowel privé als zakelijk) waarvoor bijstand van een advocaat noodzakelijk is. Wel zijn er veel mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten....

Overig
Wat te doen wanneer er geen erfgenaam bekend is, maar u wel een betaling van uw vordering uit de nalatenschap

Schuldeiser van een onbeheerde nalatenschap

Geen erfgenaam bekend, dus geen betaling van uw vordering uit de nalatenschap? Daar is gelukkig een oplossing voor. Erfrechtadvocaat Erik Luursema legt uit.

Erfrecht
trouwringen, huwelijk, testament

Vererving volgens de wet?

Erfrechtadvocaat Erik Luursema bespreekt een bijzondere situatie die laat zien hoe belangrijk het is om een testament op te maken.

Erfrecht
ouder met kindje aan de hand

Omgang in tijden van Corona

Wij krijgen veel vragen van ouders over het uitvoeren van de omgangsregeling of het co-ouderschap ten tijde van de coronacrisis. Aan de hand van twee recente voorbeelden uit de rechtspraak leggen we uit hoe het zit.

Familierecht
rechtbank-groningen

Voor het eerst weer 'live' in de rechtbank

28 april jl. mocht Susanne Wolfert, samen met haar cliënt, voor het eerst sinds het uitvaardigen van de Corona-maatregelen weer 'live' in de rechtbank verschijnen. Dit om samen met alle betrokken partijen de zaak te...

Overig
Meisje op een schommel

Gezamenlijk gezag als instrument om contact tussen kind en ouder te waarborgen

Op 27 maart heeft de Hoge Raad zich uitgelaten in een interessante zaak over het ouderlijk gezag. In dit artikel bespreekt Marten Arnold de uitspraak van de Hoge Raad en de achterliggende wetgeving.

Familierecht
Uitspraak rechtbank overmacht door coronavirus wanbetaling

Coronavirus: beroep op overmacht bij wanbetaling huur?

Hoewel de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus al merkbaar zijn, moeten de juridische gevolgen ervan nog blijken. Zo doet zich onder meer de vraag voor of het coronavirus kan leiden tot een geslaagd beroep...

Huurrecht
Huurverplichtingen ondernemers gesloten panden door coronacrisis

Huurverplichtingen ten tijde van Coronacrisis

De verspreiding van het Coronavirus dwingt het kabinet maatregelen met een stevige impact te treffen. Verschillende ondernemers moeten hun deuren gesloten houden en sommigen kiezen daar zelf voor, omdat ze het...

Huurrecht
Erik_Luursema_van_lelyveld_Advocaten

De VEAN-advocaat laat niets na

Als een dierbare is overleden, komen er veel zaken op u af. En dat terwijl u in een rouwproces zit. Juist op dat moment moeten er praktische en juridische zaken worden geregeld. Denk aan het regelen van de uitvaart,...

Erfrecht
De jaarlijkse indexering van onderhoudsbijdragen gebeurt op wettelijke basis

Wettelijke indexering onderhoudsbijdragen

Voor hen die maandelijks een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn/haar minderjarige kind(eren), dan wel levensonderhoud en studie van zijn/haar jongmeerderjarige kind(eren) dan wel in het...

Familierecht
Naar aanleiding van het wetsvoorstel over gezamenlijk gezag bij ongehuwden de uitleg: hoe zit het ook alweer?

Gezamenlijk gezag: uitzondering of regel?

Door Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) is deze week een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken dat ongehuwde vaders van rechtswege gezamenlijk met moeder...

Familierecht