Home » Nieuws & achtergrond » Omgang in tijden van Corona

Omgang in tijden van Corona

11 mei 2020

Wij krijgen veel vragen van ouders over het uitvoeren van de omgangsregeling of het co-ouderschap ten tijde van de coronacrisis. Aan de hand van twee recente voorbeelden uit de rechtspraak leggen we uit hoe het zit.

"Ouders, blijf met elkaar in overleg."

Wij krijgen veel vragen van ouders over het uitvoeren van de omgangsregeling of het co-ouderschap ten tijde van de coronacrisis. Uitgangspunt hierin is dat de omgang (of het co-ouderschap) zoveel mogelijk door moet gaan volgens de normale regeling. Alleen wanneer een ouder of kind ziek is en/of verschijnselen van het coronavirus vertoont (denk aan niezen, hoesten en koorts) dient de omgangsregeling tijdelijk te worden aangepast/gewijzigd. In dat geval kan het contact wel via Facetime of Skype plaatsvinden. Zodra de ouder of het kind weer 24-uur klachtenvrij is, staat er in principe niets in de weg om de omgang op te starten. Van beide ouders mag verwacht worden dat ze zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen van het RIVM houden en zich begripvol en flexibel naar de andere ouder opstellen.

Ook wanneer in het gezin van een van beide ouders meer kwetsbaarheid ten aanzien van het coronavirus bestaat of wanneer de andere ouder zich wellicht minder goed houdt aan de RIVM-richtlijnen dient de omgang door te gaan.

De rechtbank Midden-Nederland overweegt daarover in haar beschikking van 6 april 2020 het volgende:

"De voorzieningenrechter overweegt dat de zorgregeling op dit moment in principe uitvoerbaar is gelet op de richtlijnen die het RIVM in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd. Het houden van anderhalve meter afstand geldt niet voor gezinsleden en [kind] is deel van het gezin van zowel de man als de vrouw. De situatie van de man maakt echter dat er voor hem redenen zijn om extra voorzichtig te zijn en de voorzieningenrechter acht het begrijpelijk dat de man redenen ziet om voor de veiligheid van zijn gezin geen uitvoering te geven aan de huidige zorgregeling. In de situatie van de vrouw daarentegen zijn geen beletsels tegen de uitvoering van de zorgregeling als alle partijen zich aan de richtlijnen van het RIVM houden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het contact tussen [voornaam van minderjarige] en beide ouders belangrijk is. Nu de huidige maatregelen in principe aan uitvoering van de zorgregeling niet in de weg staan is de voorzieningenrechter van oordeel dat beide partijen [kind] de mogelijkheid moeten geven om conform de overeengekomen zorgregeling naar de andere ouder te gaan. Of partijen het verantwoord vinden om [kind] na een verblijf bij de andere ouder weer in huis te nemen is ter beoordeling aan, en de verantwoordelijkheid van, de betreffende ouder. Dat de man van mening is dat hij [kind] , gezien de veiligheid van zijn gezin, niet meer in huis kan nemen na een verblijf bij de vrouw is onvoldoende grond om [kind] niet naar de vrouw te laten gaan."

Uit dit recente voorbeeld uit de rechtspraak volgt dus dat de omgang vrijwel in alle gevallen gewoon door moet gaan nu de rechtbank dat het meest in het belang van de kinderen acht.

Begeleide omgang

Wanneer er sprake is van begeleide omgang, bijvoorbeeld omdat de omgang tussen ouder en kind op last van de rechtbank of hulpverlening begeleid moet worden of wanneer er sprake is van een uithuisplaatsing, ligt de situatie weer anders. De rechtbank kan namelijk de betrokken begeleiding niet dwingen om de omgang te blijven begeleiden. In dat geval heeft de rechtbank Noord-Holland in haar uitspraak op 15 april 2020 het volgende aangegeven:

"Is begeleiding vanwege de Corona-situatie niet mogelijk dan is onbegeleid beter dan niets. Gedurende huidige Corona-maatregelen kan fysiek contact niet plaatsvinden met betrokkene die hoest of niest en een temp. van > 38 graden heeft of benauwd is. Skype of telefonisch contact dan alternatief."

Hieruit volgt dus dat, in geval de begeleide omgang niet door kan gaan, het wenselijk is dat de omgang onbegeleid plaatsvindt mits de betrokken ouder (of kind) geen Corona-klachten heeft. Vanzelfsprekend zal hierbij de afweging moeten worden gemaakt of het belang van de kinderen om hun ouder(s) te blijven zien zwaarder weegt dan de zorg van de andere ouder of de betrokken hulpverlening rondom onbegeleide omgang.

Tot slot. De vFAS heeft recent vijf tips gegeven aan ouders voor omgang tijdens Corona:

  • Wees eerlijk;
  • Blijf kalm;
  • Houd structuur;
  • Toon begrip;
  • Geef mee.

 

Wij raden ouders aan met elkaar in overleg te blijven, waarbij dit artikel hen hopelijk de nodige houvast kan geven. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen en/of zorgen en wilt u graag meer informatie ontvangen over hoe om te gaan met de omgangsregeling tijdens de coronacrisis? Neem dan vooral contact met één van onze familierechtadvocaten op. Wij staan u graag te woord.

Neem contact op

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak

Vooral in het personen- en familierecht kunnen de emoties hoog oplopen. Wij luisteren naar u. We leggen uit wat uw juridische positie is en wat de mogelijkheden zijn. Daarna gaan we in gesprek met de andere partij....

Familierecht

Gezamenlijk gezag: uitzondering of regel?

Door Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) is deze week een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken dat ongehuwde vaders van rechtswege gezamenlijk met moeder...

Artikel