Home » Nieuws & achtergrond » Coronavirus: beroep op overmacht bij wanbetaling huur?

Coronavirus: beroep op overmacht bij wanbetaling huur?

14 april 2020

Hoewel de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus al merkbaar zijn, moeten de juridische gevolgen ervan nog blijken. Zo doet zich onder meer de vraag voor of het coronavirus kan leiden tot een geslaagd beroep op overmacht. Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, biedt een eerste aanknopingspunt. Aan de orde was het volgende:

"Huurders verweren zich door te stellen dat de inkomsten door de coronacrisis gestagneerd zijn."

Wegens verblijf in het buitenland is de woning van de eisende partij (verhuurder) tijdelijk verhuurd aan de gedaagde partij (huurders). Partijen zijn maandelijkse huurtermijnen overeengekomen van € 2.250,00.

Vervolgens is een huurachterstand ontstaan, waardoor de verhuurder in kort geding verzocht om ontruiming van het gehuurde. Huurders verweren zich door te stellen dat de inkomsten door de coronacrisis zijn gestagneerd.

De voorzieningenrechter overweegt vervolgens dat, voor zover het beroep van huurders een beroep op betalingsonmacht betreft, de betalingsonmacht in hun risicosfeer ligt en het hen niet ontslaat van hun betalingsverplichtingen, op grond van de huurovereenkomst.

Het verweer van de huurders slaagt dus niet, zodat de vordering tot ontruiming wordt toegewezen.

Overigens volgt uit de uitspraak dat de huurders van meet af aan te laat zijn met betalingen, ook toen nog geen sprake was van een uitbraak van het coronavirus. Dit roept de vraag op in welke mate deze omstandigheid een rol speelt in het oordeel van de voorzieningenrechter. Dit valt niet uit de uitspraak af te leiden.

Verder vraag ik mij af tot welk oordeel de voorzieningenrechter zou zijn gekomen indien de uitspraak was gedaan na 26 maart jl., op welke datum verschillende "professionele" verhuurders hebben afgesproken tijdelijk niet tot ontruiming over te gaan bij een ontstane huurachterstand.

Het antwoord op deze, en andere vragen, moeten nog blijken. Bezien moet worden of afwijking van het oordeel van de voorzieningenrechter ten gunste van de huurders dan wel aan de orde is.

 

Contact

Heeft u vragen over lopende verplichtingen ten tijde van de coronacrisis? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken

Bezig met een contract? Laat u adviseren over de voorwaarden. Voorkomen is beter dan genezen. Maar is het al te laat en houdt de ander zich niet aan de afspraken, dan komt Van Lelyveld Advocaten op voor uw belangen...

Verbintenissenrecht

Huurverplichtingen ten tijde van Coronacrisis

De verspreiding van het Coronavirus dwingt het kabinet maatregelen met een stevige impact te treffen. Verschillende ondernemers moeten hun deuren gesloten houden en sommigen kiezen daar zelf voor, omdat ze het...

Artikel