Home » Nieuws & achtergrond » Te late inschrijving; opnieuw scheiden!

Te late inschrijving; opnieuw scheiden!

20 oktober 2020

In een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 1 oktober 2020 zijn twee echtgenoten niet-ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep omdat de echtscheiding, die eerder door de rechtbank was uitgesproken, niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en daardoor haar kracht heeft verloren.

Een echtscheiding is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand waar men getrouwd is. Wanneer dat dus niet of niet tijdig gebeurt heeft dat verstrekkende gevolgen.

"Ook na het uitspreken van de echtscheiding is er dus nog het nodige te doen voordat de echtscheiding daadwerkelijk definitief is"

Inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand

In artikel 1:163 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat een echtscheidingsbeschikking haar kracht verliest indien het verzoek tot inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. Beslissingen op in de echtscheidingsprocedure verzochte nevenvoorzieningen in de zin van artikel 827 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verliezen daarmee eveneens hun kracht.

Dat betekent simpelweg dat wanneer een echtscheidingsbeschikking niet of niet tijdig is ingeschreven de echtscheiding vervalt en dat daarmee ook de nevenvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld partner- of kinderalimentatie of verdeling van de gemeenschap of regelingen omtrent de kinderen, niet meer van kracht zijn. Het huwelijk herleeft en de procedure zal opnieuw gevoerd moeten worden.

Wanneer kan een echtscheidingsbeschikking dan worden ingeschreven?

Dat verschilt en is afhankelijk van hoe de procedure gevoerd is. Wanneer beide partijen in de procedure verschenen zijn, wat betekent dat beide partijen zich hebben gemeld bij de rechtbank en er bijvoorbeeld verweer is gevoerd of juist een referteverklaring is ingediend, kan de echtscheiding in ieder geval vanaf drie maanden na datum echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven waarbij de echtscheiding ingeschreven moet zijn binnen zes maanden na de datum waarop de echtscheidingsbeschikking kracht van gewijsde is gegaan.

 

Voorbeeldsituatie

Er is door de vrouw een echtscheidingsverzoek ingediend en de man heeft bij de rechtbank door middel van een referteverklaring aangegeven het eens te zijn met het echtscheidingsverzoek. De echtscheiding wordt door de rechtbank uitgesproken op 1 mei. De echtscheiding kan dan vanaf 1 augustus in de registers van de burgerlijke stand worden ingeschreven. Uiterlijk op 1 februari dient de echtscheiding ingeschreven te zijn.

Die drie maanden termijn hangt samen met de termijn om hoger beroep in te stellen. Indien er door een der partijen hoger beroep wordt ingesteld tegen de echtscheiding betekent dat dat de echtscheiding nog niet kan worden ingeschreven. Er mag overigens wel hoger beroep zijn ingesteld tegen de nevenvoorzieningen. Het gaat erom dat er geen hoger beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken. Wordt er geen hoger beroep ingesteld dan gaat de beschikking in kracht van gewijsde en kan bij de rechtbank een akte non-appel worden gevraagd, waarmee kan worden aangetoond dat er geen hoger beroep is ingesteld.

Wanneer beide partijen het echter eens zijn met de echtscheidingsbeschikking kunnen zij een akte van berusting ondertekenen en hoeft de drie maanden termijn niet te worden afgewacht. Ook dan geldt overigens nog steeds dat de echtscheidingsbeschikking binnen zes maanden nadat deze in kracht van gewijsde is gegaan dient te worden ingeschreven.

Wanneer niet beide partijen verschijnen in de echtscheidingsprocedure, bijvoorbeeld omdat een van de partijen in het buitenland woont, dan dient te echtscheidingsbeschikking eerst op juiste wijze te worden bekendgemaakt voordat de termijn van drie maanden gaat lopen. Normaliter wordt de beschikking dan door de deurwaarder betekend of gepubliceerd. Pas nadat na betekening de drie maanden termijn is verstreken kan bij de rechtbank worden verzocht om een akte non-appel en kan de echtscheiding worden ingeschreven.

 

Concluderend

Ook na het uitspreken van de echtscheiding is er dus nog het nodige te doen voordat de echtscheiding daadwerkelijk definitief is.

Voor de echtgenoten in de aangehaalde uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch betekent het in ieder geval dat de echtscheidingsprocedure opnieuw gevoerd moet worden. Wellicht worden er nu mogelijkheden gezien om afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant maar het kan ook zijn dat dit foutje nog meer olie op het vuur heeft gegooid. Voor de betrokken advocaten is een belletje naar de aansprakelijkheidsverzekering wellicht geen overbodige luxe.

Heeft u vragen en/of wilt u graag meer informatie ontvangen over de echtscheidingsprocedure? Neem vooral contact met Van Lelyveld Advocaten, wij helpen u graag!

 

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Scheidingsmediation of advocaat bij echtscheiding

Vooral in het personen- en familierecht kunnen de emoties hoog oplopen. Wij luisteren naar u. Onze mediator en advocaten zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van echtscheidingen zowel gezamenlijk middels mediation...

Mediation

Gezamenlijk gezag: uitzondering of regel?

Door Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) is deze week een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken dat ongehuwde vaders van rechtswege gezamenlijk met moeder...

Artikel