Home » Nieuws & achtergrond

Nieuws & achtergrond

Als advocaten handelen wij integer en vertrouwelijk, maar bovenal deskundig. Het is ons vak u als cliënt voor te lichten over uw positie en mogelijkheden, waarbij de uitleg van het recht een belangrijke rol speelt. Wij vinden het dan ook belangrijk u te informeren over ontwikkelingen in het recht en veranderende wetgeving.

 

Daarnaast willen wij onze ervaringen uit de praktijk met u delen, waarbij wij uiteraard onze geheimhoudingsplicht in acht nemen. Onderstaand treft u artikelen aan die door onze advocaten zijn geschreven.

 

Veel leesplezier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Verplichting tot verkoop in kort geding in de praktijk

Met het arrest van de Hoge Raad van 31 maart 2023 is duidelijkheid geworden dat een vordering tot het (meewerken aan) verdelen van een woning in kort geding mogelijk is. Mijn collega mr. S.M. Wolfert heeft dat arrest...

Erfrecht
Een erfgenaam die vastloopt bij de vereffening van een nalatenschap kan de rechtbank verzoeken een professionele vereffenaar te benoemen.

Het belang van een correcte vereffening van een nalatenschap

Enkele aandachtspunten en risico’s nader beschouwd   Een erfgenaam heeft het recht om te beslissen of deze een nalatenschap aanvaardt of niet. Wordt de nalatenschap aanvaard, dan is de keuze zuiver of...

Erfrecht
Kind speelt voetbal in tuin

Erfenis voor een minderjarige is geen kinderspel

Niet alleen meerderjarigen kunnen een erfenis ontvangen, minderjarigen ook. Soms overlijdt een (alleenstaande) ouder terwijl de kinderen nog minderjarig zijn, maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarin een...

Erfrecht

Ruzie bij verdeling van de (vakantie)woning

In erfrechtelijke kwesties is er niet zelden sprake van een woning die tot de erfenis behoort. Meestal is dat de zogenoemde “voormalig echtelijke woning”, oftewel de woning waarin de ouders tot hun overlijden hebben...

Erfrecht
Erven en nalaten, voetafdruk

De wettelijke verdeling van een erfenis

Volgens de meest recente peilingen heeft ongeveer 60% van de Nederlanders een testament laten opmaken. Dat betekent dat 40% dat dus niet heeft gedaan. Deze personen kiezen er dus bedoeld of onbedoeld voor om hun...

Erfrecht

Conservatoir beslag voor erfrechtelijke vordering

In een eerdere bijdrage stond ik stil bij de zogenoemde wilsrechten. Deze wilsrechten dienen ter verzekering van de rechten van een kind van de overledene om zijn geldvordering vanwege de wettelijke verdeling (...

Erfrecht
Het erfrechtelijke stiefouder gevaar en de verdeling van de nalatenschap

Het erfrechtelijke stiefouder gevaar

Sinds op 1 januari 2003 het nieuwe erfrecht in werking is getreden, bevat de wet in art. 4:13 BW een bepaling die de gevolgen regelt van het overlijden van een van beide echtgenoten, die in ieder geval één kind...

Erfrecht
Aansprakelijkheid van een vereffenaar inzake een nalatenschap in het geval van schulden

Aansprakelijkheid van een vereffenaar inzake een nalatenschap

Algemeen bekend is dat een nalatenschap kan worden verworpen, of aanvaard. Bij aanvaarding kan er zuiver worden aanvaard of onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair). In geval van zuivere aanvaarding...

Erfrecht
Verbintenissenrecht bij Van Lelyveld Advocaten gaat over afspraken, overeenkomsten en contracten tussen mensen en bedrijven

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden afgewikkeld...

Erfrecht
Eerste Hulp Bij Overlijden voor de benoemde executeur en het wel of niet aanvaarding van de benoeming

EHBO voor de executeur

Het zal je maar overkomen: je bent blijkens een testament benoemd tot executeur. Voor slechts enkelen zal een dergelijke taak gesneden koek zijn. Met dit artikel wordt aan de executeur Eerste Hulp Bij Overlijden...

Erfrecht
Wat te doen wanneer er geen erfgenaam bekend is, maar u wel een betaling van uw vordering uit de nalatenschap

Schuldeiser van een onbeheerde nalatenschap

Geen erfgenaam bekend, dus geen betaling van uw vordering uit de nalatenschap? Daar is gelukkig een oplossing voor. Erfrechtadvocaat Erik Luursema legt uit.

Erfrecht
trouwringen, huwelijk, testament

Vererving volgens de wet?

Erfrechtadvocaat Erik Luursema bespreekt een bijzondere situatie die laat zien hoe belangrijk het is om een testament op te maken.

Erfrecht
Erik_Luursema_van_lelyveld_Advocaten

De VEAN-advocaat laat niets na

Als een dierbare is overleden, komen er veel zaken op u af. En dat terwijl u in een rouwproces zit. Juist op dat moment moeten er praktische en juridische zaken worden geregeld. Denk aan het regelen van de uitvaart,...

Erfrecht