Home » Nieuws & achtergrond

Nieuws & achtergrond

Als advocaten handelen wij integer en vertrouwelijk, maar bovenal deskundig. Het is ons vak u als cliënt voor te lichten over uw positie en mogelijkheden, waarbij de uitleg van het recht een belangrijke rol speelt. Wij vinden het dan ook belangrijk u te informeren over ontwikkelingen in het recht en veranderende wetgeving.

 

Daarnaast willen wij onze ervaringen uit de praktijk met u delen, waarbij wij uiteraard onze geheimhoudingsplicht in acht nemen. Onderstaand treft u artikelen aan die door onze advocaten zijn geschreven.

 

Veel leesplezier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Corona huurlast vermindering rechtzaak pandemie

Invulling aan de huurprijsvermindering

In eerdere bijdragen is stilgestaan bij de gevolgen van de coronapandemie op de verschuldigde huurtermijnen. Inmiddels wordt als vaste rechtspraak aangenomen dat de coronapandemie een onvoorziene omstandigheid kan...

Huurrecht

Het voorkeursrecht en de koopoptie: de verschillen bekeken

Niet zelden wensen partijen bij een huurovereenkomst te voorzien in de mogelijkheid dat de huurder (op termijn) het eigendom van het pand verkrijgt. Zij hebben de mogelijkheid daarbij een eerste recht van koop of...

Huurrecht
Restaurant Cafe Sluiting Huurkorting Horeca Corona advocaat

Verdeling van de pijn wegens coronamaatregelen

In eerdere bijdragen is stilgestaan bij uitspraken in kort geding omtrent huurvorderingen ten gevolge van het Coronavirus. Uit deze uitspraken volgt kort en goed dat de lasten van de terugloop in inkomsten tussen...

Huurrecht
Beroep huurder op onvoorziene omstandigheden door gerechtshof bevestigd: coronacrisis was onvoorzien

Beroep huurder op onvoorziene omstandigheden door gerechtshof bevestigd

In ons artikel van 8 juli 2020 werd de huidige lijn in de lagere rechtspraak besproken omtrent het beroep op onvoorziene omstandigheden in kwesties met betrekking tot het huurrecht. Een dergelijk beroep komt een...

Huurrecht
Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd en het belang van het type huurovereenkomst

Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd; een diplomatieke oplossing?

Met de Wet doorstroming huurmarkt is aan de verhuurder een extra instrument geboden om tijdelijke verhuur van woonruimte mogelijk te maken. Zo bepaalt artikel 7:271 lid 1 BW dat het mogelijk is zelfstandige...

Huurrecht
De corona-pandemie als onvoorziene omstandigheid bij huurders en de recente uitlating van de rechtbank van Amsterdam

Onvoorziene omstandigheden: het verdelen van de corona-pijn

In mijn bijdrage van 14 april 2020 schreef ik over het beroep op overmacht door huurders in tijden van de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels lijkt uit jurisprudentie te volgen dat een beroep op overmacht...

Huurrecht
Uitspraak rechtbank overmacht door coronavirus wanbetaling

Coronavirus: beroep op overmacht bij wanbetaling huur?

Hoewel de maatschappelijke gevolgen van het coronavirus al merkbaar zijn, moeten de juridische gevolgen ervan nog blijken. Zo doet zich onder meer de vraag voor of het coronavirus kan leiden tot een geslaagd beroep...

Huurrecht
Huurverplichtingen ondernemers gesloten panden door coronacrisis

Huurverplichtingen ten tijde van Coronacrisis

De verspreiding van het Coronavirus dwingt het kabinet maatregelen met een stevige impact te treffen. Verschillende ondernemers moeten hun deuren gesloten houden en sommigen kiezen daar zelf voor, omdat ze het...

Huurrecht