Home » Nieuws & achtergrond

Nieuws & achtergrond

Als advocaten handelen wij integer en vertrouwelijk, maar bovenal deskundig. Het is ons vak u als cliënt voor te lichten over uw positie en mogelijkheden, waarbij de uitleg van het recht een belangrijke rol speelt. Wij vinden het dan ook belangrijk u te informeren over ontwikkelingen in het recht en veranderende wetgeving.

 

Daarnaast willen wij onze ervaringen uit de praktijk met u delen, waarbij wij uiteraard onze geheimhoudingsplicht in acht nemen. Onderstaand treft u artikelen aan die door onze advocaten zijn geschreven.

 

Veel leesplezier. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Is het mogelijk om in kort geding de verkoop en levering van een nog onverdeelde woning te vragen?

In dit artikel gaat het over de mogelijkheid van het verkopen en leveren van een onverdeelde woning in een kort geding procedure. Ter verduidelijking zal ik eerst schetsen wat dit feitelijk inhoudt en hoe dit...

Familierecht
Ondertoezichtstelling_Jeugd_familierecht

Vrijwillig (drang)kader vs. ondertoezichtstelling

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden van 8 februari 2022 is in een zaak van advocaat Susanne Wolfert, conform het door haar ingestelde hoger beroep, een verzoek van...

Familierecht
Schadevergoeding na scheiding wel of geen gemeenschap van goederen

Verkregen schadevergoeding door ‘Toeslagenaffaire’: wel of geen gemeenschap?

In een eerdere bijdrage is stilgestaan bij de volgende vragen:  Behoort een door één van beide echtgenoten ontvangen ontslagvergoeding tot een huwelijksgemeenschap?  Is een op naam van een...

Familierecht
Hoe bewijs je dat een partner een golddigger is

Is mijn partner een golddigger? De gevolgen voor huwelijkse voorwaarden in het kader van echtscheiding.

In een eerdere bijdrage heeft familierechtadvocaat en scheidingsmediator Marten Arnold een uitspraak besproken waarin door de rechtbank aan een man een bijzondere bewijsopdracht was gegeven. Door de man moest...

Familierecht
Vervangende toestemming erkenning minderjarige - Van Lelyveld Advocaten

Vervangende toestemming voor erkenning van minderjarige

In een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar van 24 maart 2021 is in een zaak van onze advocaat Susanne Wolfert, conform het door haar gevoerde verweer, een verzoek van een biologisch vader...

Familierecht

Herroeping van adoptie

In bepaalde omstandigheden is het denkbaar dat een geadopteerde een adoptie ongedaan wil maken. Een adoptie ongedaan maken (herroepen) kan alleen door de rechtbank worden uitgesproken op verzoek van de geadopteerde...

Familierecht
student jong volwassen scheiding alimentatie

De vaststelling van alimentatie voor een jongmeerderjarig kind

Bij de meeste echtscheidingen moeten er ook afspraken worden gemaakt over de kinderen. Vaak zijn de kinderen nog minderjarig, maar het komt uiteraard ook voor dat één of meerdere kinderen al meerderjarig zijn. In het...

Familierecht
De appeltermijn en de voorwaarden op een uitzondering hiervan

De appeltermijn – hoe zit het nu precies?

Op 17 december 2020 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, geoordeeld dat een ingesteld beroep niet-ontvankelijk is omdat het acht uren (!) te laat is ingediend. Hoe zit het nu precies met de...

Familierecht
Het verzoek, de procedure en de gevolgen van vaststelling van het vaderschap

Vaststelling vaderschap

In onze familie- en erfrechtpraktijk komen met enige regelmaat vragen binnen over de (on)mogelijkheden van het gerechtelijk vaststellen van vaderschap. Gelet daarop zet onze familierechtadvocaat Susanne Wolfert...

Familierecht
Hoort de spaarrekening van een minderjarig kind wel of niet bij de huwelijksgemeenschap?

Spaarrekening van minderjarig kind: wel of geen huwelijksgemeenschap?

In een eerdere bijdrage heeft Marten Arnold stil gestaan bij de vraag of een ontslagvergoeding tot de huwelijksgemeenschap van (scheidend) echtgenoten behoort, wat van belang is voor de vraag of de vergoeding voor...

Familierecht
Wie moet wat bewijzen bij het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding & het te verrekenen vermogen?

Het niet-nagekomen periodiek verrekenbeding & het te verrekenen vermogen

Wie moet wat bewijzen? Men kan gehuwd zijn in algehele gemeenschap van goederen, of met ingang van 1 januari 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Ook is het mogelijk om te huwen onder het opstellen van...

Familierecht
De gevolgen van een te late inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand: opnieuw scheiden

Te late inschrijving; opnieuw scheiden!

In een uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 1 oktober 2020 zijn twee echtgenoten niet-ontvankelijk verklaard in hun hoger beroep omdat de echtscheiding, die eerder door de rechtbank was uitgesproken,...

Familierecht
De gewijzigde duur van partneralimentatie en de gevolgen van de Wet herziening partneralimentatie

De gewijzigde duur van partneralimentatie

Aan het begin van dit jaar heeft u het ongetwijfeld wel langs zien komen in de media: de wijzigingen in de wetgeving over partneralimentatie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit niet een item is dat u op een...

Familierecht
Hoe werkt de schriftelijke aanwijzing bij een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing?

De schriftelijke aanwijzing

Een gezinsvoogd instelling kan binnen een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een minderjarig kind aan ouders een schriftelijke aanwijzing geven. Dat is een besluit waarmee bijvoorbeeld de omgang tussen...

Familierecht
Belastingdienst: jaar echtscheiding, aangifte extra aandacht

De fiscale behandeling van de eigen woning in echtscheiding

Indien er in een echtscheiding sprake is van een koopwoning die ofwel onderdeel is van de huwelijksgemeenschap van de echtgenoten ofwel om andere reden gemeenschappelijk eigendom is, dan dienen er ook afspraken te...

Familierecht
Wat zijn de mogelijkheden en criteria voor een verweer tegen een verzoek ondertoezichtstelling?

Ondertoezichtstelling: wat zijn de criteria?

Wat zijn de mogelijkheden indien u verweer wenst te voeren tegen een verzoek ondertoezichtstelling? Advocaat Susanne Wolfert kan u hier meer over vertellen.

Familierecht
Of ontslagvergoeding tot de huwelijksgemeenschap behoort is afhankelijk van de bijbehorende verknochtheid

De ontslagvergoeding: wel of geen huwelijksgemeenschap?

Het is een vraagstuk dat al vele jaren in de familierechtelijke rechtspraak voorkomt: valt een ontslagvergoeding wel of niet in de huwelijksgemeenschap? Op 6 juli jl. is er weer een uitspraak geweest op dit vlak,...

Familierecht
Afspraken over financiele zaken vastleggen, ook tijdens verliefdheid, relatie of huwelijk

Afspraken vastleggen tijdens je relatie of huwelijk

In de familierechtpraktijk zien wij vaak dat door partners wordt verzuimd vóór dan wel tijdens het huwelijk/de relatie goede schriftelijke afspraken te maken over financiële zaken. Dit leidt na verbreking van de...

Familierecht
ouder met kindje aan de hand

Omgang in tijden van Corona

Wij krijgen veel vragen van ouders over het uitvoeren van de omgangsregeling of het co-ouderschap ten tijde van de coronacrisis. Aan de hand van twee recente voorbeelden uit de rechtspraak leggen we uit hoe het zit.

Familierecht
Meisje op een schommel

Gezamenlijk gezag als instrument om contact tussen kind en ouder te waarborgen

Op 27 maart heeft de Hoge Raad zich uitgelaten in een interessante zaak over het ouderlijk gezag. In dit artikel bespreekt Marten Arnold de uitspraak van de Hoge Raad en de achterliggende wetgeving.

Familierecht
De jaarlijkse indexering van onderhoudsbijdragen gebeurt op wettelijke basis

Wettelijke indexering onderhoudsbijdragen

Voor hen die maandelijks een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn/haar minderjarige kind(eren), dan wel levensonderhoud en studie van zijn/haar jongmeerderjarige kind(eren) dan wel in het...

Familierecht
Naar aanleiding van het wetsvoorstel over gezamenlijk gezag bij ongehuwden de uitleg: hoe zit het ook alweer?

Gezamenlijk gezag: uitzondering of regel?

Door Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) is deze week een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken dat ongehuwde vaders van rechtswege gezamenlijk met moeder...

Familierecht