Home » Nieuws & achtergrond » Wettelijke indexering onderhoudsbijdragen

Wettelijke indexering onderhoudsbijdragen

16 december 2018

Voor hen die maandelijks een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van zijn/haar minderjarige kind(eren), dan wel levensonderhoud en studie van zijn/haar jongmeerderjarige kind(eren) dan wel in het levensonderhoud van zijn/haar ex-partner is verschuldigd, dient er jaarlijks rekening te worden gehouden met de wettelijke indexering.

"Niet jaarlijks herberekenen, kan met terugwerkende kracht gevolgen hebben"

Jaarlijkse indexering

Elk jaar stelt de minister van Justitie het percentage vast waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. De van rechtswege vastgestelde indexering geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen alimentatie. Voor wat betreft de alimentatie-overeenkomst geldt de jaarlijkse wettelijke indexering echter alleen voorzover die overeenkomst betrekking heeft op een op de wet gegronde verplichting tot levensonderhoud en derhalve bijvoorbeeld niet voor een uitkering op grond van een overeenkomst waarbij een natuurlijke verbintenis is bekrachtigd tot een rechtens afdwingbare verplichting.

Kort en goed heeft dit tot gevolg dat per 1 januari 2019 een verhoging van kinder- en partneralimentatie zal plaatsvinden met het indexeringspercentage dat is vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, voor 2019 met 2,0%. Betaalt u maandelijks alimentatie, dan wel ontvangt u dit, houdt u hiermee dan rekening en wees attent op deze verhoging.

Wilt u meer informatie of advies over de vaststelling of berekening van alimentatie? Neemt u dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak

Vooral in het personen- en familierecht kunnen de emoties hoog oplopen. Wij luisteren naar u. We leggen uit wat uw juridische positie is en wat de mogelijkheden zijn. Daarna gaan we in gesprek met de andere partij....

Familierecht

De ontslagvergoeding: wel of geen huwelijksgemeenschap?

Het is een vraagstuk dat al vele jaren in de familierechtelijke rechtspraak voorkomt: valt een ontslagvergoeding wel of niet in de huwelijksgemeenschap? Op 6 juli jl. is er weer een uitspraak geweest op dit vlak,...

Artikel