Home » Nieuws & achtergrond » Europese Hof van Justitie verruimt mogelijkheden vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Europese Hof van Justitie verruimt mogelijkheden vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

19 juni 2020

Veel mensen komen gelukkig vrijwel nooit in een conflict (zowel privé als zakelijk) waarvoor bijstand van een advocaat noodzakelijk is. Wel zijn er veel mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten. Indien zich dan toch onverhoopt een conflict voordoet en rechtsbijstand gewenst of zelfs noodzakelijk is, kunnen zij zich wenden tot hun verzekeraar.

"Twijfelt u of uw rechtsbijstandsverzekeraar dekking verleent?"

Sinds een aantal jaren is deze rechtsbijstandsverzekeraar verplicht de door de verzekerde gewenste advocaat de belangen te doen laten behartigen. uiteraard indien en voor zover het conflict valt onder de dekking van de polis. Dit is een gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2013. Sindsdien heeft een verzekerde recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van zijn/haar keuze. Dit kan en mag dus ook een zogeheten externe advocaat zijn, oftewel een advocaat die niet werkzaam is bij de verzekeraar.

De verzekeraar is verplicht de keuze van de verzekerde te accepteren en zal vervolgens met de advocaat in contact treden over de te hanteren prijsvoorwaarden. Over het algemeen ervaren we dat met verzekeraars goed kan worden gecommuniceerd en snel duidelijke afspraken gemaakt worden over het honorarium van de advocaat voor behandeling van een dossier van een verzekerde.

In de voornoemde uitspraak van het Hof van Justitie uit 2013 was echter beslist dat het uitsluitend conflicten betrof waarbij het voeren van een gerechtelijke procedure noodzakelijk was. Dit gelet op het feit dat dit als zodanig was opgenomen in art. 201 van de Europese richtlijn 2009/138.

In een eerder stadium was de verzekeraar dus niet verplicht de door de verzekerde gewenste advocaat te accepteren en kon het dossier dus intern (bij de verzekeraar) worden behandeld. Hierbij dient u dan bijvoorbeeld te denken aan de fase van bemiddeling en onderhandeling, waarbij nog geprobeerd wordt een geschil tussen partijen buitengerechtelijk op te lossen.

Zeer recent heeft het Hof van Justitie de mogelijkheden van vrije advocaatkeuze echter verruimd, wat goed nieuws is voor de verzekerde. Het Hof van Justitie heeft zich op 14 mei 2020 uitgesproken na een verzoek om een zogeheten prejudiciële beslissing van het Belgische Gerechtshof. De vraag die door het Belgische Gerechtshof aan het Hof van Justitie is voorgelegd was:

"Dient het begrip 'gerechtelijke procedure' in art. 201 van richtlijn 2009/138 zo te worden uitgelegd dat daaronder de buitengerechtelijke en de gerechtelijke bemiddelingsprocedures (...) zijn begrepen?"

Door het Europese Hof is – kort gezegd – overwogen dat het begrip 'gerechtelijke procedure' ruim moet worden uitgelegd. Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet worden geacht onder het voornoemde begrip in de zin van de Europese richtlijn te vallen.

Het Hof heeft vervolgens voor recht verklaard (lees: beslist) dat de vrije advocaatkeuze van verzekerden bij hun verzekeraar zo moet worden uitgelegd dat dit dus ook betrekking heeft op een procedure vóór gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling, waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn. Bij het inleiden van deze procedure of na afloop ervan.

Conclusie is dan ook dat u als verzekerde tegenwoordig in een eerder stadium uw rechtsbijstandverzekeraar kan verzoeken uw dossier kosteloos bij een advocaat naar eigen keuze onder te brengen. De advocaten van ons kantoor hebben ruime ervaring met behandeling van verzekerde zaken en helpen u dan ook graag verder.

Twijfelt u of uw rechtsbijstandsverzekeraar dekking verleent of is u aangegeven dat er geen dekking wordt verleend? Neemt u dan vooral contact met ons op. Wij nemen zelf ook contact op met uw verzekeraar en bespreken het juridische probleem nogmaals. In vele gevallen leidt dit er vaak toe dat alsnog dekking wordt verleend.

Ook voor andere vragen geldt, neem gerust contact op.

Heeft u vragen na het lezen?

Wij bellen u graag terug.

Bij Van Lelyveld Advocaten houden we van goede afspraken

Bezig met een contract? Laat u adviseren over de voorwaarden. Voorkomen is beter dan genezen. Maar is het al te laat en houdt de ander zich niet aan de afspraken, dan komt Van Lelyveld Advocaten op voor uw belangen...

Verbintenissenrecht

Voor het eerst weer 'live' in de rechtbank

28 april jl. mocht Susanne Wolfert, samen met haar cliënt, voor het eerst sinds het uitvaardigen van de Corona-maatregelen weer 'live' in de rechtbank verschijnen. Dit om samen met alle betrokken partijen de zaak te...

Artikel