Home » Omgangsregeling en contact met uw kind

Omgangsregeling en contact met uw kind

Omgang met beide ouders is essentieel

Is er een einde gekomen aan uw relatie? Dan hebben u én uw ex-partner én uw kinderen er recht op om elkaar te blijven zien. Dat is in ieders belang, maar vooral in het belang van de kinderen. Voor hen is het essentieel dat ze omgang hebben met hun beide ouders. 

Zorgregeling of omgangsregeling

Of u wel of niet het ouderlijk gezag over de kinderen heeft, maakt niet uit. In principe heeft u als ouder het recht om uw kinderen te zien. De regeling die u treft, kan wel een andere naam hebben. Heeft en houdt u beiden het ouderlijk gezag over de kinderen, dan spreken we van een zorgregeling. Heeft slechts één van de ouders het ouderlijk gezag, dan spreken we van een omgangsregeling. Dit is bijvoorbeeld het geval als u niet met elkaar was getrouwd en het ouderlijk gezag niet had geregeld.
De afspraken over de omgang met de kinderen neemt u op in het ouderschapsplan dat u tijdens de scheiding maakt. 

Maak een afspraak

 

Co-ouderschap als zorgregeling

Door af te spreken dat de kinderen bij allebei de ouders wonen en door beide ouders in gelijke mate worden opgevoed en verzorgd, zet u het co-ouderschap na het beëindigen van de relatie voort. Alleen horen daar de nodige afspraken bij, omdat u als gezin niet meer in een huis woont. Kunt u nog goed met uw ex-partner communiceren, dan is dit voor iedereen verreweg de prettigste optie. Vooral voor de kinderen.

De scheiding is voor hen al zwaar genoeg. Zij worden niet voor een keuze gesteld, brengen veel tijd door met hun beide ouders en ervaren dat hun ouders allebei betrokken zijn bij hun leven. Uiteraard moet dit dan in praktische zin ook haalbaar zijn.

Verloopt de communicatie moeizaam? Heeft een van de partners moeite om zich aan de afspraken te houden? Vindt een van beiden het moeilijk om de zorg voor de kinderen te combineren met zijn of haar werk? Dan is co-ouderschap misschien niet de ideale optie. Wij denken graag met u mee over de meest gewenste regeling.

 

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling beschrijft de afspraken die u met uw partner maakt over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Er is geen standaard omgangsregeling, want elke situatie is anders. Elke regeling waar u, uw partner en uw kinderen zich in kunnen vinden, is goed.

 

Wat wordt er vastgelegd in de omgangsregeling?

Ook hiervoor is geen standaard overzicht te geven, omdat u in goed overleg zelf bepaalt wat u in de omgangsregeling opneemt. De volgende punten kunnen een rol spelen:

  • Wanneer de kinderen bij de ene ouder zijn en wanneer bij de andere
  • Wie de kinderen op welke dagen haalt en brengt bij de wissel 
  • Wie de kinderen op welke dagen haalt en brengt naar school, muziekles, clubs en vriendjes/vriendinnetjes
  • Overlegpunten: misschien zijn er onderwerpen waarover u en uw ex-partner altijd eerst willen overleggen, zoals de vakanties, de schoolresultaten of zakgeld.

 

Rechter luistert naar kinderen

Zodra kinderen 12 jaar worden, mogen ze bij de rechter hun stem laten horen. Ze mogen dan vertellen hoe ze de omgangsregeling zelf graag zouden zien. De meeste rechters luisteren goed naar hen, hoewel kinderen niet altijd kunnen beoordelen wat wel en niet goed voor hen is. Het is dus zeker niet zo dat de rechter zal beslissen zoals een kind hem vraagt, maar de rechter zal de wensen van een kind wel betrekken in zijn beslissing die uiteindelijk in het belang van een kind dient te zijn.

 

Als u er samen niet uitkomt

Verloopt de communicatie moeizaam? Houdt uw ex zich niet aan de afspraken? Begint uw echtscheiding op een vechtscheiding te lijken?

Schakel zo snel mogelijk onze hulp in. Als u er op tijd bij bent, kunt u bij Susanne Wolfert of Marten Arnold terecht. U kunt hen al uw vragen stellen. Ze bekijken uw situatie en bespreken alle mogelijkheden met u. Marten Arnold zal altijd proberen om als erkend scheidingsmediator de communicatie met uw ex weer op gang te brengen, en alsnog tot goede afspraken te komen. Maar als het echt niet gaat, kan hij of Susanne Wolfert u tijdens de echtscheiding bijstaan als uw advocaat.

 

De omgang ontzeggen

Het komt een enkele keer voor dat de rechter iemand de omgang met zijn of haar kind ontzegt. De situatie moet daarvoor wel uitzonderlijk zijn, en deze beslissing wordt uitsluitend in het belang van het kind genomen. 
Dat betekent dus dat een ouder van de rechter geen contact mag hebben met zijn of haar kind. Dat is nogal een ingrijpende beslissing. Het recht op omgang van een ouder met zijn kind (en andersom) is immers een diep verankerd recht. Daarom moet de situatie voldoen aan een of meer van de volgende 4 criteria:

  1. Omgang zou ernstig nadeel opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.
  2. De ouder is ongeschikt of niet in staat om omgang te hebben met het kind.
  3. Het kind van 12 jaar of ouder is door de rechter gehoord en heeft toen zelf ernstige bezwaren gemaakt tegen omgang met de ouder.
  4. Omgang zou om andere redenen in strijd zijn met zwaarwegende belangen van het kind.

 

Maakt uw ex-partner het u onmogelijk om omgang of contact te hebben met uw kinderen?

Vindt u met gegronde reden dat uw ex-partner geen omgang zou moeten hebben met uw kinderen?

Susanne Wolfert of Marten Arnold kan u bijstaan met deskundig maar bovenal realistisch advies. Ook zetten ze de noodzakelijke procedure bij de rechtbank voor u in gang.

Scheidingsmediation of advocaat bij echtscheiding

Vooral in het personen- en familierecht kunnen de emoties hoog oplopen. Wij luisteren naar u. Onze mediator en advocaten zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van echtscheidingen zowel gezamenlijk middels mediation...

Mediation

Gezamenlijk gezag: uitzondering of regel?

Door Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) is deze week een initiatiefwetsvoorstel ingediend die het mogelijk moet maken dat ongehuwde vaders van rechtswege gezamenlijk met moeder...

Artikel