Home » Erfrecht woordenboek: Vereffenaar/vereffening

Erfrecht woordenboek: Vereffenaar/vereffening

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Vereffenaar/vereffening

Als een nalatenschap door tenminste één van de erfgenamen beneficiair wordt aanvaard, moet deze worden vereffend. De wet bepaalt dat alle erfgenamen vereffenaar zijn en in dat verband ook gezamenlijk moeten handelen.

Tijdens de vereffening moeten alle schuldeisers worden opgeroepen om hun schulden mede te delen. Welke schulden moeten worden voldaan? Zo nodig door de bezittingen die worden aangetroffen (bijvoorbeeld een woning), om te zetten in een geldbedrag.

Tijdens de vereffening mag de nalatenschap niet worden verdeeld.

De vereffening kan worden verdeeld in de zogenoemde lichte vereffeningsprocedure waarin de "erfgenaam-vereffenaar" als vereffenaar optreedt en waarbij de erfgenamen de nalatenschap afwikkelen.

De zware vereffeningsprocedure is een vereffening waarbij de vereffenaar door de rechtbank is benoemd op verzoek van een belanghebbende (zoals een erfgenaam of schuldeiser) of waarbij niet bekend is wie de erfgenamen zijn.

Als de nalatenschap 'failliet' is, zodanig dat de schulden hoger zijn dan de bezittingen, kan iedere erfgenaam de kantonrechter verzoeken om de nalatenschap kosteloos te vereffenen of de vereffening op te heffen. Pas nadat deze uitspraak is gedaan, is de vereffenaar ontheven van zijn verplichting om de nalatenschap te vereffenen.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel