Home » Erfrecht woordenboek: Legitieme portie

Erfrecht woordenboek: Legitieme portie

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Legitieme portie ('kindsdeel')

De legitieme portie is het wettelijk erfdeel waar de kinderen (en kleinkinderen) van de erflater recht op hebben. Ook een onterfd kind heeft recht op zijn of haar legitieme portie. De langstlevende echtgenoot en ouders van de erflater komen geen legitieme portie toe. Daarnaast geeft de legitieme portie alleen recht op een geldbedrag en niet op goederen.

Bij het berekenen van de legitieme portie wordt niet alleen gekeken naar de nalatenschap op moment van overlijden van de erflater, maar ook naar giften die gedaan zijn. Er wordt met andere woorden gekeken naar de legitimaire massa.

De legitimaire massa bestaat uit de daadwerkelijke nalatenschap, verminderd met de schulden en vermeerderd met eventuele giften.

Het gedeelte dat ieder kind van de legitimaire massa kan verkrijgen, wordt het legitieme breukdeel genoemd.

Er moet binnen 5 jaar na het overlijden van de erflater aanspraak worden gemaakt op de legitieme portie. Na verloop van deze termijn vervalt het recht op deze legitieme portie.

Voorbeeld:

Abel en Bernadette zijn de ouders van Corien en Daantje. Abel is door een auto ongeluk in 1995 overleden. Moeder Bernadette en dochter Corien hebben geen contact met elkaar sinds het overlijden van Abel wegens ruzie. Daarom heeft Bernadette besloten Corien te onterven. Alleen Daantje is dus erfgenaam.

Corien besluit om aanspraak te maken op haar legitieme portie. Als zij niet was onterfd had zij recht op de helft van de nalatenschap, samen met haar zus Daantje. Omdat Corien is onterfd heeft zij recht op de helft van haar oorspronkelijke aandeel in de nalatenschap: 1/2e x 1/2e = 1/4e.

De legitimaire massa bedraagt in geld € 100.000,-. Corien heeft recht op een bedrag van € 25.000,-.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel