Home » Erfrecht woordenboek: Legaat

Erfrecht woordenboek: Legaat

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Legaat

Een legaat is een, bij uiterste wilsbeschikking, door de erflater toegekend vorderingsrecht aan één of meer personen, ook wel legataris genoemd. Dit vorderingsrecht kan zien op goederen, maar ook op diensten.

Legaten worden gebruikt om bijvoorbeeld een geldbedrag toe te kennen aan een specifiek persoon, bijvoorbeeld iemand die geen erfgenaam is. Een legataris heeft niet dezelfde rechten als een erfgenaam.

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel