Home » Erfrecht woordenboek: Fideï-commis de residuo/tweetrapsmaking

Erfrecht woordenboek: Fideï-commis de residuo/tweetrapsmaking

In het erfrecht woordenboek besteden wij aandacht aan alle vakspecifieke termen die gebruikt worden bij de afhandeling van een erfenis.

Fideï-commis de residuo/tweetrapsmaking

Een fideï-commis de residuo is een term die niet (meer) in de wet wordt gebruikt. De term tweetrapsmaking wordt vaker gebruikt en spreekt ook meer tot de verbeelding.

Een tweetrapsmaking is een erfstelling waarin is afgesproken dat de erfenis in verschillende trappen wordt geërfd. Bij overlijden van de insteller, gaat de erfenis eerst naar de zogenoemde bezwaarde. Wanneer deze bezwaarde komt te overlijden, erft de verwachter als hij of zij in leven is de erfenis. Ook meer dan twee "trappen" zijn mogelijk.

De wettelijke bepalingen van vruchtgebruik zijn van overeenkomstige toepassing op de verhouding tussen de bezwaarde en de verwachter (art. 4:138 lid 2 BW). Wanneer er bij testament niets over de vervreemdings- en verteringsbevoegdheid is geregeld, heeft de bezwaarde is de bezwaarde niet bevoegd om de erfenis te verteren door bijvoorbeeld geld uit de erfenis uit te geven of daarvan goederen te verkopen. 

Een voorbeeld werkt vaak verhelderend:

Bert erft (als bezwaarde) een geldsom van € 250.000,- euro van Anton (insteller). Anton heeft in zijn testament bepaald dat Carola (verwachter), na de dood van Bert, de opvolgende erfgenaam is. Dit betekent dat de geldsom na het overlijden van Bert overgaat op Carola. Carola had dit al onder opschortende voorwaarde verkregen. Het restant valt dus niet in de nalatenschap van Bert. Indien Bert vanwege de ververtingsbevoegdheid de geldsom geheel of geheel heeft verbruikt, dan erft Carola niets. Als Bert slechts een deel heeft verbruikt, erft Carola het restant.

 

Vragen over erfrecht?

Wilt u meer weten of heeft u hulp nodig bij de afhandeling van een erfenis? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact opnemen met onze specialisten of bel direct 0594 514001

Erfrecht: een luisterend oor, een zakelijke aanpak

Elk overlijden gaat gepaard met emoties. Er komt regelmatig 'oud zeer' naar boven. Lukt het niet de nalatenschap af te wikkelen? Dan kan de notaris of een van de erfgenamen erfrechtadvocaat Erik Luursema inschakelen...

Erfrecht

Wanneer het niet lukt om een nalatenschap af te wikkelen

Een nalatenschap afwikkelen blijkt in de meeste gevallen geen probleem. De erfgenamen komen dan gezamenlijk tot afspraken, al dan niet met hulp van de notaris. Een nalatenschap kan in beginsel niet worden...

Artikel