Home » Vaste prijs voor scheidingsmediation

Vaste prijs voor scheidingsmediation

Mediation leidt niet alleen tot betere afspraken in uw echtscheiding. Het is ook goedkoper en sneller dan een scheidingsprocedure bij de rechtbank waarbij beide partners een advocaat inschakelen en de rechter een uitspraak doet over alle regelingen. Hoewel het aantal gesprekken van te voren niet vaststaat, leert de ervaring dat mensen het fijn vinden enige houvast te hebben. Het kan daarbij prettig zijn om van tevoren duidelijkheid te hebben over de kosten. Daarom kunt u bij Van Lelyveld Advocaten een vaste prijs afspreken voor het volledige traject.

Prijsafspraak voor scheidingsmediation

In het kennismakingsgesprek wordt door onze mediator uw situatie besproken en in kaart gebracht wat er allemaal speelt en welke afspraken gemaakt moeten worden. Op basis van deze informatie ontvangt u vervolgens een onderbouwd voorstel voor een vaste prijs voor het gehele mediationtraject. Dit voorstel is dan gebaseerd op een inschatting van het aantal gesprekken. Indien uiteindelijk blijkt dat u minder gesprekken nodig heeft, betaalt u natuurlijk ook minder.

Verder valt het opstellen van het echtscheidingsconvenant, de alimentatieberekening en de afwikkeling bij de rechtbank onder de prijsafspraak.

 

Extra gesprekken

We hebben de vaste prijsafspraak mogelijk gemaakt vanuit onze ervaring met scheidingsmediation. Toch kan het voorkomen dat er meer gesprekken nodig zijn. Dat valt dan buiten de vaste prijsafspraak. Extra gesprekken zijn mogelijk tegen een tarief van € 350,- inclusief btw per gesprek. Hierbij hoort dan ook een uitgewerkt gespreksverslag.

Niet alle kosten inbegrepen

Maar let op! De kosten voor het griffierecht bij de rechtbank en het opvragen van de gemeentelijke uittreksels zijn niet bij de vaste prijs inbegrepen.

 

Meer over mediation bij scheiden

Specialisten in personen- en familierecht met hart voor uw zaak

Vooral in het personen- en familierecht kunnen de emoties hoog oplopen. Wij luisteren naar u. We leggen uit wat uw juridische positie is en wat de mogelijkheden zijn. Daarna gaan we in gesprek met de andere partij....

Familierecht

De fiscale behandeling van de eigen woning in echtscheiding

Indien er in een echtscheiding sprake is van een koopwoning die ofwel onderdeel is van de huwelijksgemeenschap van de echtgenoten ofwel om andere reden gemeenschappelijk eigendom is, dan dienen er ook afspraken te...

Artikel