Home » Alimentatie voor kind of ex-partner

Alimentatie voor kind of ex-partner

Na een scheiding moet er vaak alimentatie worden betaald. Maar hoe lang en hoe veel dan? Wij helpen u met rekenen en het maken van afspraken.

Onderhoudsplicht

Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan hebben u en uw partner over en weer een onderhoudsplicht. U moet er allebei voor zorgen dat de ander financieel niet te kort komt. Diezelfde onderhoudsplicht heeft u ten opzichte van uw kinderen. Ook die mogen niet te kort komen.

En dan gaat u uit elkaar. Er volgt een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Uw onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar en van de kinderen blijft bestaan. Het is belangrijk om dat goed te regelen. Ook moet worden berekend of het haalbaar is.

Kinderalimentatie

Na de scheiding moeten u en uw partner de kinderen financieel blijven onderhouden. Soms wordt het ouderschap 50-50% verdeeld en wonen de kinderen op twee adressen. Toch kan een kind zelfs dan maar bij één van de ouders worden ingeschreven. Dat is het hoofdverblijf. De beide ouders bepalen in overleg welk adres dat wordt.

In het algemeen moet de partner bij wie het kind niet staat ingeschreven, een bijdrage leveren in de kosten van verzorging en opvoeding. Dit noemen we kinderalimentatie.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Hoeveel kinderalimentatie er moet worden betaald, verschilt per situatie. Er zijn vaste regels voor het berekenen en vaststellen van de kinderalimentatie. Deze vindt u in het Rapport alimentatienormen 2020.

  • Om te beginnen wordt gekeken naar het netto inkomen van beide partners. Wat is de draagkracht van u en uw partner? Ook een eventueel kindgebonden budget wordt meegenomen in de berekening.
  • Hoeveel kostte een kind voordat de relatie werd beëindigd? We noemen dat de behoefte van het kind. Deze behoefte bestaat uit de verblijfskosten van een kind bij zowel de ene als de andere ouder en allerlei andere kosten, zoals kleding, schoenen en bijvoorbeeld het lidmaatschap van de voetbalclub.
  • De volgende vraag is: heeft u beiden voldoende inkomsten om de kosten van het kind te betalen? Als blijkt dat uw gezamenlijke inkomen hoger is dan voor een kind moet worden betaald, wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt. Daarmee wordt bepaald welk gedeelte van de kosten elke partner gaat betalen. 
De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken spelen hierbij een rol. Hoe vaak ziet het kind de beide ouders? Als een van de partners de meeste tijd voor het kind zorgt, hoeft die ouder minder kinderalimentatie te betalen.

Hoewel het hier best overzichtelijk lijkt, kan het berekenen van de kinderalimentatie best ingewikkeld zijn. Ook wil het nog wel eens gebeuren dat ex-partners een verschillende mening hebben over de berekening. 


Wilt u weten waar u aan toe bent? Advocaat Marten Arnold kan al uw vragen beantwoorden en een berekening voor u maken.

Gerechtelijke procedures over alimentatie

Ook is Marten Arnold er voor u als er een gerechtelijke procedure moet worden gestart om de kinderalimentatie vast te stellen of te wijzigen. Want als de persoonlijke omstandigheden van een van de partners veranderen, moet u naar de rechtbank om de vastgestelde kinderalimentatie gewijzigd te krijgen. Bijvoorbeeld als uw inkomen daalt of stijgt. Als uw gezinssituatie verandert. Of als uw voormalige partner een nieuwe relatie krijgt. Daarbij kan het natuurlijk ook voorkomen dat u zelf wordt geconfronteerd met een dergelijk verzoek van uw ex-partner en het hiermee niet eens bent. In dat geval staan wij u bij in te voeren verweer bij de rechtbank.

Maak een afspraak met Marten Arnold

Partneralimentatie

Zoals gezegd hebben partners ook na de echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap de plicht om voor elkaar te zorgen. Heeft een van beiden niet genoeg inkomsten om van te leven, dan moet de ander daarbij helpen door een bijdrage in de kosten van levensonderhoud te betalen. Dit is de partneralimentatie. (Indien u niet getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad, dan bestaat er ook geen onderhoudsplicht naar elkaar en hoeft er dus geen partneralimentatie te worden betaald.)

Tot 2020 moesten partners 12 jaar na de scheiding partneralimentatie betalen. Alleen als de relatie korter dan 5 jaar had geduurd en er geen kinderen waren, hoefde er niet langer dan de daadwerkelijke duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap partneralimentatie te worden betaald. Dat is nu anders geregeld.

Wet herziening partneralimentatie

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. De duur van partneralimentatie is nu bepaald op de helft van de duur van het huwelijk/geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar.

Eenvoudig gerekend kan er dus 4 jaar lang sprake zijn van partneralimentatie als de relatie 8 jaar heeft geduurd. En na een relatie van 20 jaar zou dat niet langer zijn dan het maximum van 5 jaar. Maar er zijn een paar uitzonderingen in de wet opgenomen:

  • Stel, het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft langer dan 15 jaar geduurd en degene die recht heeft op alimentatie, is nog maximaal 10 jaar verwijderd van zijn of haar AOW. In dat geval moet er alimentatie worden betaald totdat deze partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dat betekent dat een maximale alimentatieduur van 10 jaar geldt. Ook als deze partner méér dan 10 jaar verwijderd is van zijn of haar AOW, geldt een alimentatieduur van 10 jaar.
  • Zijn er kinderen uit de relatie geboren die nog geen 12 jaar oud zijn op het moment van de scheiding? Dan eindigt de alimentatieverplichting als het jongste kind 12 jaar wordt. Dat betekent dat er maximaal 12 jaar lang alimentatie moet worden betaald.
  • Als het voor degene die recht heeft op alimentatie, onmogelijk is om zelf voor een inkomen te zorgen, kan de voornoemde alimentatieduur door de rechtbank worden verlengd. Daarvoor moet natuurlijk wel een verzoekschrift worden ingediend, en daar heeft u een advocaat voor nodig.

     

Alternatieven voor partneralimentatie

Soms is een alternatieve oplossing voor partneralimentatie gunstiger voor beide ex-partners. Zo kan de partner die draagkrachtiger is, investeren in een woning voor de ander. Of in een opleiding, zodat de ander kan toewerken naar een beter inkomen voor zichzelf. Er kan een mogelijkheid zijn om de alimentatie af te kopen. Als het verschil in inkomen tussen de partners erg groot is, zou de draagkrachtigste partner bij de boedelscheiding het huis aan de ander kunnen overdragen. 
We bespreken deze alternatieven graag met u en uw partner, als dat mogelijk is. Bij voorkeur in een mediation-traject. Het is belangrijk de te maken afspraken zeer nauwkeurig te formuleren ter voorkoming van ongewenste fiscale claims na afronding van de scheiding. De hiervoor genoemde afspraken zijn namelijk niet vrij om af te spreken en zijn aan regels gebonden. Indien dit niet goed wordt uitgevoerd, zal dit tot grote financiële problemen (kunnen) leiden. Deskundig advies is dan ook zeer belangrijk.

Niet piekeren, maar afspraak maken

Denkt u dat u recht heeft op partneralimentatie? Of verwacht uw partner juist dat u die gaat betalen? We helpen u graag om uit te rekenen hoe het zit. We kijken ook naar de mogelijkheden om zelf inkomsten te genereren, zodat er geen tekort is.

Bij Van Lelyveld Advocaten werkt een bevlogen advocaat die al uw vragen kan beantwoorden: Marten Arnold. Hij adviseert u met alle plezier en staat u bij in gerechtelijke procedures. En wist u al dat u bij Marten Arnold ook terecht kunt voor scheidingsmediation?

Scheidingsmediation of advocaat bij echtscheiding

Vooral in het personen- en familierecht kunnen de emoties hoog oplopen. Wij luisteren naar u. Onze mediator en advocaten zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van echtscheidingen zowel gezamenlijk middels mediation...

Mediation

De fiscale behandeling van de eigen woning in echtscheiding

Indien er in een echtscheiding sprake is van een koopwoning die ofwel onderdeel is van de huwelijksgemeenschap van de echtgenoten ofwel om andere reden gemeenschappelijk eigendom is, dan dienen er ook afspraken te...

Artikel